سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
ای انس! بر شمار دوستان بیفزا، که آنان شفیع یکدیگرند . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]